Privatlivspolitik

Centerforeningen & Rødovre Centrum A/S

Centerforeningen - Rødovre centrum 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Centerforeningen Rødovre Centrum (''vi'', ''os'' eller "Centerforeningen") behandler dine personoplysninger.

1 Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Centerforeningen Rødovre Centrum
CVR-nummer: 13059217
Rødovre Centrum 238
2610 Rødovre
Telefonnummer: 36 70 99 44 

2 Beskrivelse af behandlingen

Skærmbillede 2019-01-04 kl. 09.43.13.png

Skærmbillede 2019-01-04 kl. 09.43.20.png

Skærmbillede 2019-01-04 kl. 09.43.28.png

Skærmbillede 2019-01-04 kl. 09.43.38.png

3 Pligtmæssig information

Angivelse af ovenstående personoplysninger er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan vi ikke (i) sende dig nyhedsbreve eller (ii) besvare dine henvendelser, eksempelvis via e-mail. Du skal være fyldt 18 år for at modtage vores nyhedsbreve og for at deltage i vores konkurrencer.

4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi benytter sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion samt mod, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger. Vores sikkerhedsprocedure bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

5 Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til charlotte@roedovrecentrum.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Senest opdateret 18. november 2018

 

A/S Rødovre centrum

Erhvervsaktiviteter
Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan A/S Rødovre Centrum (''vi'', ''os'' eller "Rødovre Centrum") behandler dine personoplysninger.

1 Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

A/S Rødovre Centrum
CVR-nummer: 55 63 73 18
Rødovre Centrum 202
2610 Rødovre
Telefonnummer: 36 41 15 30

3 Beskrivelse af behandlingen

Skærmbillede 2019-01-04 kl. 10.01.26.png

Skærmbillede 2019-01-04 kl. 10.02.03.png

Skærmbillede 2019-01-04 kl. 09.53.41.png

Overførsler til lande uden for EU/EØS   

Vi benytter Microsoft 365, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU.

Vi vil sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen, eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på JA@asrc.dk

pligtmæssig information

Angivelse af ovennævnte oplysninger er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan vi ikke (i) håndtere dit krav på erstatning eller (ii) indgå ovennævnte lejekontrakter med dig.

 

3 Dine rettigheder 

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til JA@asrc.dk. 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Senest opdateret 18. november 2018.