God Adgang

Rødovre Centrum er som det eneste indkøbscenter tilmeldt mærkeordningen: God Adgang. 

Knap en million mennesker i Danmark er berørt af en lettere eller sværere grad af funktionsnedsættelse, for hvem behovet for tilgængelighed kan være større. Da det i Rødovre Centrum har høj prioritet at give alle de bedste muligheder for at færdes i centret, er en deltagelse i mærkeordningen helt naturlig. Resultatet af vores deltagelse er en officiel tilgængelighedsrapport, hvilken du kan finde her

Mærkeordningen omfatter syv handicapgrupper: kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, astmatikere og allergikere, udviklingshandicappede samt alle med læsevanskeligheder. Ordningen fungerer således, at man får tildelt et mærke for hver af de grupper, hvor man opfylder minimumkravene til tilgængelighed. 

Tilgængelighedsrapporten præsenterer dermed en oversigt over, hvem vi i Rødovre Centrum har mulighed for at byde velkommen i centret. 

 

amrke.gif